TeaserTeaserTeaserTeaser
Vrouwlos

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Milieu

Clear Senses heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het milieu hoog in het vaandel staan. Dit doen we door:

Maatschappelijke betrokkenheid

Clear Senses werkt nauw samen met diverse gemeentes, het UWV, re-integratie bedrijven en sociale werkinstellingen met als doel zoveel mogelijk mensen met een gezonde werkinstelling en gedrevenheid voor het vak of om het vak te leren ook met bijvoorbeeld  een achterstand of beperking op te nemen in het arbeidsproces. Tevens bieden we de mensen de kans om door te groeien in onze organsiatie.

Eerlijk zaken doen

Eerlijke offertes zonder in te boeten op zaken als kwaliteit of te grote werkdruk op onze medewerkers. De in de offerte gecalculeerde uren voor het uitvoeren van het regulier schoonmaakwerk worden ook daadwerkelijk gemaakt.

Nakomen van de CAO & NEN 4400-1

Clear Senses houdt zich uiteraard volledig aan de regels en voorschriften van de laatst bindend verklarende CAO binnen de schoonmaakbranche.

De NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie.

Arbeidsomstandigheden (prestaties en werkdruk) / ARBO

De normen die gebruikt worden in onze kostprijscalculaties, zijn gebaseerd op een inzet van onze medewerkers bij normale werkomstandigheden met het daarbij behorende acceptabele werktempo.
Daarnaast is er veel aandacht voor veiligheidsaspecten, die zijn opgesteld in de Arbo-wet. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften zoals die bij onze opdrachtgevers of sleutelpanden gelden.
Om ons personeel fris en in beweging te houden, is een fitnessabonnement onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Betrokken bij omgeving en maatschappij door sponsoring

Ieder jaar ondersteunt Clear Senses een goed doel die zich inzet voor mens, kind & welzijn. Afgelopen jaren hebben wij ons oa. ingezet ten behoeve van KIKA, stichting ROPARUN & het Ronald McDonald Kinderfonds.

Milieu

Clear Senses beschouwt de zorg voor het milieu als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarin wij rekening houden met zowel de eigen medewerkers als de directe omgeving. Hierbij stellen wij ten doel, alle activiteiten die uit de bedrijfsvoering voortvloeien het milieu zo min mogelijk te laten belasten.

Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

Clear Senses werkt met schoonmaakmiddelen die ruimschoots voldoen aan de OECD-norm van de Europese Gemeenschap, met betrekking tot de afbreekbaarheid. Onze leveranciers vermijden het gebruik van stoffen die bij afbraak schadelijke tussenproducten leveren.

terug naar homepage           verder naar dienstverlening

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren